Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Thông báo (18)
Trích yếu: Thông báo về việc thay đổi biểu mẫu giao dịch giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội với đơn vị sử dụng lao động
Ngày ban hành:
24/08/2020
Ngày có hiệu lực:
24/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc sáp nhập Bảo hiểm xã hội thành phố Long Xuyên về Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang
Ngày ban hành:
17/12/2019
Ngày có hiệu lực:
17/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo cơ cấu tổ chức mới
Ngày ban hành:
04/12/2019
Ngày có hiệu lực:
04/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo về việc thay đổi và nhận Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hàng tháng
Ngày ban hành:
10/06/2019
Ngày có hiệu lực:
10/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo số 42/TB-BHXH ngày 09/01/2019 về lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Ngày ban hành:
09/01/2019
Ngày có hiệu lực:
09/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận thanh tra về đóng BHXH, BHTN, BHYT; kiểm tra việc quản lý sổ BHXH, chi chế độ BHXH ngắn hạn tại các đơn vị sử dụng lao động trong tỉnh An Giang.
Ngày ban hành:
05/06/2018
Ngày có hiệu lực:
05/06/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận thanh tra về đóng BHXH, BHTN, BHYT; kiểm tra việc quản lý sổ BHXH, chi chế độ BHXH ngắn hạn tại các đơn vị sử dụng lao động trong tỉnh An Giang.
Ngày ban hành:
05/06/2018
Ngày có hiệu lực:
05/06/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông số 72/BHXH-QLT ngày 16/01/2018 của BHXH tỉnh An Giang về lãi suất chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Ngày ban hành:
16/01/2018
Ngày có hiệu lực:
16/01/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực