Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Chỉ thị (3)
Trích yếu: Về tăng cường thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế
Ngày ban hành:
09/06/2015
Ngày có hiệu lực:
02/04/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thực hiện nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 14/02/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang về phát triển sự nghiệp y tế, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2015
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
27/03/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế năm 2011 và những năm tiếp theo
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
09/05/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực