Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Kết luận thanh tra (89)
Trích yếu: Kết luận Thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời.
Ngày ban hành:
16/06/2020
Ngày có hiệu lực:
16/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận Thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại Trường Tiểu học Bán trú “A” Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
Ngày ban hành:
04/06/2020
Ngày có hiệu lực:
04/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận Thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại Trường Mẫu giáo Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
Ngày ban hành:
04/06/2020
Ngày có hiệu lực:
04/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Sản - Nhi An Giang
Ngày ban hành:
25/05/2020
Ngày có hiệu lực:
25/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y An Giang
Ngày ban hành:
29/04/2020
Ngày có hiệu lực:
29/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại UBND xã Phú An, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
Ngày ban hành:
19/03/2020
Ngày có hiệu lực:
19/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại Trường Tiểu học A Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
Ngày ban hành:
17/02/2020
Ngày có hiệu lực:
17/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Ủy ban nhân dân xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
Ngày ban hành:
17/02/2020
Ngày có hiệu lực:
17/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực