Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Kết luận thanh tra (84)
Trích yếu: Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại UBND xã Phú An, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
Ngày ban hành:
19/03/2020
Ngày có hiệu lực:
19/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại Trường Tiểu học A Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
Ngày ban hành:
17/02/2020
Ngày có hiệu lực:
17/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Ủy ban nhân dân xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
Ngày ban hành:
17/02/2020
Ngày có hiệu lực:
17/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại Công ty TNHH NV APPAREL, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
Ngày ban hành:
11/02/2020
Ngày có hiệu lực:
11/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Hạo, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Ngày ban hành:
07/02/2020
Ngày có hiệu lực:
07/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận Thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
Ngày ban hành:
20/01/2020
Ngày có hiệu lực:
20/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận Thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Gỗ Hoàng Khải, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Ngày ban hành:
22/01/2020
Ngày có hiệu lực:
22/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận Thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Ủy ban nhân dân xã Tân Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.
Ngày ban hành:
03/01/2020
Ngày có hiệu lực:
03/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực