Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Kết luận thanh tra (98)
Trích yếu: Kết luận Thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Ủy ban nhân dân xã Long Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
Ngày ban hành:
08/09/2020
Ngày có hiệu lực:
08/09/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận Thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại Trường Mẫu giáo Hướng Dương, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.
Ngày ban hành:
08/09/2020
Ngày có hiệu lực:
08/09/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại Trường Tiểu học Trần Quang Khải, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Ngày ban hành:
28/08/2020
Ngày có hiệu lực:
28/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận Thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Ngày ban hành:
14/08/2020
Ngày có hiệu lực:
14/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận Thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh An Giang
Ngày ban hành:
23/07/2020
Ngày có hiệu lực:
23/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Ủy ban nhân dân xã Phú Lâm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
Ngày ban hành:
15/07/2020
Ngày có hiệu lực:
15/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận Thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Ủy ban nhân dân thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
Ngày ban hành:
14/07/2020
Ngày có hiệu lực:
14/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận Thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phòng Tư pháp huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
Ngày ban hành:
14/07/2020
Ngày có hiệu lực:
14/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực