Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Hướng dẫn (2)
Trích yếu: Hướng dẫn quy trình thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch covid-19
Ngày ban hành:
25/03/2020
Ngày có hiệu lực:
25/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tăng cường công tác tuyên truyền về Bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và Bảo hiểm y tế toàn dân
Ngày ban hành:
11/06/2015
Ngày có hiệu lực:
05/05/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực