Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (422)
Trích yếu: Kết luận Thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời.
Ngày ban hành:
16/06/2020
Ngày có hiệu lực:
16/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện chi thù lao cho Đại lý thu
Ngày ban hành:
09/06/2020
Ngày có hiệu lực:
09/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận Thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại Trường Tiểu học Bán trú “A” Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
Ngày ban hành:
04/06/2020
Ngày có hiệu lực:
04/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận Thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại Trường Mẫu giáo Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
Ngày ban hành:
04/06/2020
Ngày có hiệu lực:
04/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định ban hành Nội quy tiếp công dân tại Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang
Ngày ban hành:
08/06/2020
Ngày có hiệu lực:
08/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thực hiện in thông báo xác nhận thời gian tham gia BHXH, BHTN
Ngày ban hành:
09/06/2020
Ngày có hiệu lực:
09/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Dứt (Lần đầu)
Ngày ban hành:
29/05/2020
Ngày có hiệu lực:
29/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc giải quyết khiếu nại của ông Liêu Hoàng Phú (Lần đầu)
Ngày ban hành:
29/05/2020
Ngày có hiệu lực:
29/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực