Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (434)
Trích yếu: Kết luận Thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Ủy ban nhân dân xã Long Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
Ngày ban hành:
08/09/2020
Ngày có hiệu lực:
08/09/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận Thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại Trường Mẫu giáo Hướng Dương, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.
Ngày ban hành:
08/09/2020
Ngày có hiệu lực:
08/09/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v đăng ký thực hiện phương thức giao dịch điện tử đối với cá nhân
Ngày ban hành:
26/09/2020
Ngày có hiệu lực:
26/09/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại Trường Tiểu học Trần Quang Khải, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Ngày ban hành:
28/08/2020
Ngày có hiệu lực:
28/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo về việc thay đổi biểu mẫu giao dịch giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội với đơn vị sử dụng lao động
Ngày ban hành:
24/08/2020
Ngày có hiệu lực:
24/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Bộ luật Lao động năm 2019
Ngày ban hành:
20/11/2019
Ngày có hiệu lực:
01/01/2021
Trạng thái văn bản:
Chưa có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận Thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Ngày ban hành:
14/08/2020
Ngày có hiệu lực:
14/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kết luận Thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh An Giang
Ngày ban hành:
23/07/2020
Ngày có hiệu lực:
23/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực