Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Công văn (134)
Trích yếu: Công văn số 593/BHXH-GĐBHYT ngày 06/6/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc tăng cường công tác giám định bảo hiểm y tế năm 2018.
Ngày ban hành:
10/06/2018
Ngày có hiệu lực:
06/06/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 588/BHXH-QLT ngày 05/6/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc thu BHXH, BHYT, BHTN theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP.
Ngày ban hành:
04/06/2018
Ngày có hiệu lực:
05/06/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v cấp và sử dụng phôi Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.
Ngày ban hành:
20/05/2018
Ngày có hiệu lực:
21/05/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v Lập hồ sơ và chi trả chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe.
Ngày ban hành:
04/05/2018
Ngày có hiệu lực:
03/05/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v gửi thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN qua địa chỉ email
Ngày ban hành:
19/04/2018
Ngày có hiệu lực:
19/04/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 224/UBND-KTN ngày 01/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2018.
Ngày ban hành:
12/03/2018
Ngày có hiệu lực:
13/03/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 259/BHXH-CST ngày 12/3/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc thu hồi thẻ BHYT đối với cán bộ công an nhân dân xuất ngũ.
Ngày ban hành:
12/03/2018
Ngày có hiệu lực:
12/03/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 153/BHXH-CNTT ngày 06/02/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc bổ sung hàm tra cứu trên Hệ thống thông tin giám định BHYT.
Ngày ban hành:
05/02/2018
Ngày có hiệu lực:
06/02/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực