Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Công văn (134)
Trích yếu: V/v phát động tham gia Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế
Ngày ban hành:
11/07/2019
Ngày có hiệu lực:
11/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc thu BHXH, BHYT, BHTN theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của chính phủ
Ngày ban hành:
10/06/2019
Ngày có hiệu lực:
07/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc cấp bổ sung tài khoản cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hường BHXH.
Ngày ban hành:
09/04/2019
Ngày có hiệu lực:
08/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn đăng ký cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.
Ngày ban hành:
03/01/2019
Ngày có hiệu lực:
03/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1402/BHXH-QLT ngày 20/12/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc thông báo điều chỉnh mức chi thù lao cho tổ chức làm Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2017.
Ngày ban hành:
20/12/2018
Ngày có hiệu lực:
20/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1403/BHXH-QLT ngày 20/12/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc áp dụng lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP để đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Ngày ban hành:
20/12/2018
Ngày có hiệu lực:
20/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1238/BHXH-CĐBHXH ngày 19/11/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.
Ngày ban hành:
21/11/2018
Ngày có hiệu lực:
19/11/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 841/BHXH-TN&TKQTTHC ngày 02/8/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục, theo Quyết định số 888/QĐ-BHXH.
Ngày ban hành:
02/08/2018
Ngày có hiệu lực:
02/08/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực