Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Công văn (134)
Trích yếu: V/v: Bổ sung nội dung thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 4, 5/2020 qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19
Ngày ban hành:
30/03/2020
Ngày có hiệu lực:
30/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v Thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hằng tháng qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19
Ngày ban hành:
25/03/2020
Ngày có hiệu lực:
25/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Ngày ban hành:
17/03/2020
Ngày có hiệu lực:
17/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 4, tháng 5 năm 2020 trong thời gian phòng, chống dịch Covid - 19
Ngày ban hành:
03/04/2020
Ngày có hiệu lực:
03/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Phối hợp thực hiện thanh toán chi phí điều trị nghi ngờ nhiễm virus Corona
Ngày ban hành:
31/01/2020
Ngày có hiệu lực:
31/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: lấy ý kiến nhân dân trên các phương tiện truyền thông của Ngành đối với các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng Huân chương
Ngày ban hành:
05/03/2020
Ngày có hiệu lực:
05/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
03/10/2019
Ngày có hiệu lực:
03/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
27/09/2019
Ngày có hiệu lực:
18/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực