Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Thông tư (40)
Trích yếu: Thông tư liên tịch sữa đổi khoản 5 điều 13 thông tin liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế
Ngày ban hành:
19/11/2015
Ngày có hiệu lực:
02/07/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU 52 CỦA LUẬT VIỆC LÀM VÀ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 28/2015/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 3 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT VIỆC LÀM VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
Ngày ban hành:
19/11/2015
Ngày có hiệu lực:
31/07/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ
Ngày ban hành:
30/10/2015
Ngày có hiệu lực:
02/02/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
30/10/2015
Ngày có hiệu lực:
23/01/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế
Ngày ban hành:
27/02/2015
Ngày có hiệu lực:
24/11/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế
Ngày ban hành:
27/02/2015
Ngày có hiệu lực:
17/11/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
Ngày ban hành:
27/02/2015
Ngày có hiệu lực:
17/11/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 sửa đổi, bổ sung Thông tư SỐ 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính Phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Ngày ban hành:
10/12/2012
Ngày có hiệu lực:
18/10/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực