Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Quyết định (65)
Trích yếu: Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Ngày ban hành:
30/06/2014
Ngày có hiệu lực:
16/06/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc phê duyệt kết quả xét tuyển đặc cách đối với viên chức năm 2013
Ngày ban hành:
27/06/2013
Ngày có hiệu lực:
26/06/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Ban hành biểu mẫu sửa đổi một số biểu mẫu thống kê chi phí KCB BHYT.
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
14/02/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v công bố 20 thuốc sản xuất gia công trong nước được phép lưu hành tại Việt Nam
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
15/06/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Ban hành mẫu sổ Bảo hiểm xã hội và hướng dẫn ghi sổ Bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
20/12/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
25/10/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
26/06/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Ban hành quy định về kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
06/08/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực