Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Quyết định (65)
Trích yếu: Quyết định số 889/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam.
Ngày ban hành:
17/07/2018
Ngày có hiệu lực:
16/07/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ, bệnh ghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam.
Ngày ban hành:
09/07/2018
Ngày có hiệu lực:
15/06/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 84/QĐ-BHXH ngày 16/3/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Tổ hỗ trợ Đại lý thu và Doanh nghiệp trong lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN.
Ngày ban hành:
21/03/2018
Ngày có hiệu lực:
16/03/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 271/QĐ-BHXH ngày 21/11/2017 của BHXH tỉnh An Giang về việc thành lập Tổ chỉ đạo triển khai quy trình nghiệp vụ, giao dịch điện tử và bộ công cụ quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Ngày ban hành:
27/11/2017
Ngày có hiệu lực:
21/11/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 269/QĐ-BHXH ngày 21/11/2017 của BHXH tỉnh An Giang về việc thành lập Tổ chỉ đạo, Tổ thẩm định, Tổ nhập liệu rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động.
Ngày ban hành:
26/11/2017
Ngày có hiệu lực:
21/11/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 268/QĐ-BHXH ngày 21/11/2017 của BHXH tỉnh An Giang về việc thành lập Tổ hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động.
Ngày ban hành:
26/11/2017
Ngày có hiệu lực:
21/11/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 230/QĐ-BHXH ngày 13/9/2017 của BHXH tỉnh An Giang vệ việc ban hành quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN tại BHXH tỉnh An Giang.
Ngày ban hành:
15/09/2017
Ngày có hiệu lực:
13/09/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 224/QĐ-BHXH ngày 12/9/2017 của Giám đốc BHXH tỉnh An Giang về việc ban hành Quy trình sửa đổi, bổ sung Quyết định số 92/QĐ-BHXH ngày 28/4/2017 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang
Ngày ban hành:
12/09/2017
Ngày có hiệu lực:
12/09/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực