Số / Ký hiệu: 602/BHXH-QLT
Trích yếu: Hướng dẫn bổ sung việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
Loại văn bản:
Công văn
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Người kí:
Ngày ban hành:
11/05/2020
Ngày có hiệu lực:
11/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
602/BHXH-QLT: Hướng dẫn bổ sung việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
Nội dung trong tệp đính kèm