Số / Ký hiệu: 1058/BHXH-TCCB
Trích yếu: v/v bố trí CCVC làm việc trong tình hình phòng, chống dịch COVID-19
Loại văn bản:
Công văn
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Đào Việt Ánh
Ngày ban hành:
31/03/2020
Ngày có hiệu lực:
31/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
1058/BHXH-TCCB: v/v bố trí CCVC làm việc trong tình hình phòng, chống dịch COVID-19
Nội dung trong tệp đính kèm