Số / Ký hiệu: 80/KL-BHXH
Trích yếu: Kết luận Thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
Loại văn bản:
Kết luận thanh tra
Cơ quan ban hành:
BHXH tỉnh An Giang
Lĩnh vực:
Người kí:
Vũ Hoàng Cương
Ngày ban hành:
20/01/2020
Ngày có hiệu lực:
20/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
80/KL-BHXH: Kết luận Thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN