Số / Ký hiệu: 1581/TB-BHXH
Trích yếu: Về việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo cơ cấu tổ chức mới
Loại văn bản:
Thông báo
Cơ quan ban hành:
BHXH tỉnh An Giang
Lĩnh vực:
Hành chính nhà nước
Người kí:
Vũ Hoàng Cương
Ngày ban hành:
04/12/2019
Ngày có hiệu lực:
04/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
1581/TB-BHXH: Về việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo cơ cấu tổ chức mới
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN