Số / Ký hiệu: 28-NQ/TW
Trích yếu: Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
Loại văn bản:
Nghị quyết
Cơ quan ban hành:
Ban Chấp hành TW Đảng
Lĩnh vực:
Bảo hiểm xã hội
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành:
20/08/2018
Ngày có hiệu lực:
23/05/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
28-NQ/TW: Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
Nội dung trong tệp đính kèm