Số / Ký hiệu: 21-NQ/TW
Trích yếu: Về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020
Loại văn bản:
Nghị quyết
Cơ quan ban hành:
Bộ Chính trị
Lĩnh vực:
Bảo hiểm xã hội
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành:
25/12/2012
Ngày có hiệu lực:
22/11/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
21-NQ/TW: Về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020
Nội dung trong tệp đính kèm