Số / Ký hiệu: 123/2011/NĐ-CP
Trích yếu: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và sửa đổi bổ sung ...
Loại văn bản:
Nghị định
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Lĩnh vực:
Bảo hiểm xã hội
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:
15/10/2012
Ngày có hiệu lực:
28/12/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
123/2011/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và sửa đổi bổ sung ...
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN