Số / Ký hiệu: TK3-TS
Trích yếu: Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT
Loại văn bản:
Biểu mẫu Thu
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày có hiệu lực:
01/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
TK3-TS: Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT
Nội dung trong tệp đính kèm