Số / Ký hiệu: 01/BHYT
Trích yếu: Bản đề nghị trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu
Loại văn bản:
Biểu mẫu Sổ, Thẻ
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
01/BHYT: Bản đề nghị trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu
Nội dung trong tệp đính kèm
01/BHYTKhông hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF