Số / Ký hiệu: Mẫu số 6-CBH
Trích yếu: DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG CHƯA NHẬN CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN, DSPHSK
Loại văn bản:
Biểu mẫu Chế độ chính sách
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
31/01/2019
Ngày có hiệu lực:
01/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
Mẫu số 6-CBH: DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG CHƯA NHẬN CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN, DSPHSK
Nội dung trong tệp đính kèm