Số / Ký hiệu: Mẫu số 14-HSB
Trích yếu: Đơn đề nghị (Mẫu số 14-HSB)
Loại văn bản:
Biểu mẫu Chế độ chính sách
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Lê Hùng Sơn
Ngày ban hành:
22/04/2020
Ngày có hiệu lực:
22/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
Mẫu số 14-HSB: Đơn đề nghị (Mẫu số 14-HSB)
Nội dung trong tệp đính kèm