Số / Ký hiệu: Mẫu số 13-HSB
Trích yếu: GIẤY ỦY QUYỀN
Loại văn bản:
Biểu mẫu Chế độ chính sách
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
Mẫu số 13-HSB: GIẤY ỦY QUYỀN
Nội dung trong tệp đính kèm
Mẫu số 13-HSBKhông hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF