Số / Ký hiệu: Mẫu số 04B-BHKV
Trích yếu: Bản khai cá nhâ về thời gian, địa bàn phục vụ trong Quân đội có hưởng phụ cấp khu vực
Loại văn bản:
Biểu mẫu Chế độ chính sách
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
Mẫu số 04B-BHKV: Bản khai cá nhâ về thời gian, địa bàn phục vụ trong Quân đội có hưởng phụ cấp khu vực
Nội dung trong tệp đính kèm
Mẫu số 04B-BHKVKhông hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF