Tiếp tục phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

10/02/2020 02:01 PM


(nguồn: sưu tầm)

Với tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra đang diễn biến ngày càng phức tạp và có nguy cơ lan rộng và bùng phát cao, ngày 06/02/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành công văn số 320/BHXH-VP về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Theo đó Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc 6 nội dung cơ bản trong trong công tác phòng, chống dịch bệnh và kịp thời tổng hợp báo cáo về Bảo hiểm xã hội Việt Nam nếu có trường hợp phát sinh dịch bệnh, cụ thể:

1. Nghiêm túc quán triệt và thực hiện đầy đủ chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 79-CV/TW, Chỉ thị số 05/CT-TTg, Chỉ thị số 06/CT-TTg và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn khác của cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra.

2. Tuân thủ, thực hiện triệt để các khuyến cáo về các biện pháp dự phòng, cách ly của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn; chủ động nắm bắt thông tin, theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình, diễn biến dịch bệnh để kịp thời ứng phó với các trường hợp khẩn cấp tại đơn vị, địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Hạn chế tối đa việc tổ chức hội nghị, hội thảo, họp tập trung, trường hợp cần thiết tổ chức hội nghị, họp bằng hình thức trực tuyến; không tổ chức đi lễ hội, hạn chế đến những nơi đông người.

4. Thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến của dịch do chủng mới Corona gây ra cũng như cách phòng, chống dịch bệnh; kịp thời phổ biến để công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị nhận thức đầy đủ về tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh do chủng mới Corona gây ra và tự phòng tránh.

5. Văn phòng BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh, BHXH cấp huyện chủ động phối hợp với cơ quan y tế địa phương có các biện pháp phòng chống như: phun thuốc khử trùng tại các trụ sở cơ quan; giữ gìn vệ sinh nơi làm việc; bố trí dung dịch sát khuẩn tại các phòng họp, cổng ra vào cơ quan; trang bị đầy đủ khẩu trang cho công chức, viên chức, người lao động và các cá nhân đến giao dịch, làm việc; khuyến khích công chức, viên chức và người lao động đeo khẩu trang khi tiếp xúc, giải quyết công việc, nhất là với các tổ chức, cá nhân đến giao dịch, làm việc với cơ quan BHXH.

6. Công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành nâng cao nhận thức, ý thức về tự phòng chống dịch bệnh; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng; hạn chế tối đa việc tụ tập đông người, tham gia lễ hội, đi thăm quan, du lịch đến những nơi có dịch bệnh; thực hiện nghiêm túc quy định của Nhà nước, của Ngành về phát ngôn, không truyền bá, đưa các thông tin sai lệch, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh của các cấp, các ngành./.