07/07/2020 08:35 AM

Bảo hiểm y tế (BHYT) là chính sách quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. BHYT do nhà nước tổ chức thực hiện, không vì mục ...

13/05/2020 01:47 PM

Thực hiện bảo hiểm xã hội (BHXH) toàn dân, hướng đến mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp tăng ...

15/04/2020 07:56 AM

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đạt nhiều thành tích trong cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin. Hiện, đang tiếp tục triển khai kế hoạch ...

10/03/2020 03:03 PM

Qua 25 năm thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang đã đạt nhiều thành tựu. Hàng năm đều hoàn thành, ...

Giảm bớt gánh nặng tài chính của mỗi người khi ốm đau, bệnh tật

Bảo hiểm xã hội toàn dân, hướng đến mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội

Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang đẩy mạnh thanh toán điện tử, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm

Thành tựu 25 năm thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở An Giang