Bảo hiểm xã hội huyện Chợ Mới kiểm tra hoạt động đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

21/05/2020 11:25 AM


Hiện nay Bảo hiểm xã hội huyện Chợ Mới ký hợp đồng Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với 21 đại lý thu, hoạt động tại 303 điểm thu, với tổng số nhân viên đại lý 303 người; trong đó Ủy ban nhân dân xã, thị trấn 226, với số nhân viên đại lý thu là 226 người. Để nắm bắt tình hình hoạt động của Đại lý và nhân viên đại lý thu, vừa qua Bảo hiểm xã hội huyện đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về thu BHXH, BHYT tại 06 đại lý thu xã, thị trấn nhằm kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, ngăn ngừa các hành vi thực hiện sai quy định hoạt động đại lý.

Nhìn chung Đại lý thu đã thực hiện đúng quy định về hoạt động đại lý thu theo quy định tại Quyết định số 1599/QĐ- BHXH, thực hiện đúng theo hợp đồng Đại lý thu đã ký kết với cơ quan BHXH, thu tiền, đăng nộp tiền đầy đủ kịp thời đúng quy định, hồ sơ sổ sách ghi chép lưu giữ đầy đủ, bàn giao sổ BHXH, thẻ BHYT kịp thời đến người tham gia.

Nhân viên đại lý thu chủ yếu là cán bộ công tác tại UBND xã, thị trấn  được UBND xã giới thiệu với cơ quan BHXH để làm nhiệm vụ nhân viên thu BHXH, BHYT; đồng thời sử dụng mạng lưới cộng tác viên là các trưởng khóm ấp, hội viên các đoàn thể ở khóm ấp như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, là những người ở địa phương, thường xuyên gặp gỡ tiếp xúc với người dân nắm và hiểu hoàn cảnh của từng người nên dễ dàng, thuận lợi trong công tác vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại địa phương.

 

Tổ Kiểm tra tại Đại lý thu BHXH, BHYT xã Mỹ Hội Đông đến khảo sát tại hộ dân

Hầu hết các Đại lý thu đều xây dựng kế hoạch thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT theo chỉ tiêu do UBND huyện giao hàng năm; tuy nhiên, các Đại lý thu việc khai thác người tham gia BHXH tự nguyện còn hạn chế. Do vậy đến hết tháng 4/2020, đa số các đại lý thu được kiểm tra vẫn chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch do UBND huyện giao năm 2020. Qua công tác kiểm tra đã lồng ghép tuyên truyền, xác định vai trò của đại lý thu và nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT. Đại lý thu là cánh tay nối dài của cơ quan BHXH để đưa chính sách BHXH, BHYT đến với đông đảo người dân. Việc mở rộng số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT trên địa bàn là vừa thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước, vừa mang lại quyền lợi thiết thực cho người dân khi tham gia, đồng thời góp phần ổn định an sinh xã hội tại địa phương. Do vậy UBND xã là Đại lý thu cần thường xuyên quan tâm, theo dõi tình hình hoạt động của các nhân viên đại lý và cộng tác viên khai thác. Với lợi thế bám sát địa bàn, hằng ngày tiếp xúc với người dân, nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT sẽ đóng góp tích cực vào việc tuyên truyền, phổ biến các chính sách, chế độ về BHXH, BHYT ở cơ sở, giúp UBND xã thực hiện nhiệm vụ phát triển số người tham gia BHYT, BHXH TN tại địa phương. Thông qua mạng lưới nhân viên đại lý thu tích cực tuyên truyền thì nhận thức về chính sách BHXH, BHYT của người dân sẽ dần nâng cao, người dân sẽ thấy rõ lợi ích của việc tham gia BHXH, BHYT và quyền được đảm bảo an sinh từ việc thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT./.

Phước Lộc (BHXH huyện Chợ Mới)