Châu Phú: Phát huy vai trò của các cấp Hội trong tuyên truyền, vận động hội viên nông dân, phụ nữ tham gia BHXH, BHYT

21/05/2020 11:15 AM


Vừa qua, Bảo hiểm xã hội huyện đã tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp với Hội Nông dân và Hội Liên hiệp phụ nữ huyện trong công tác phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên hội nông dân và phụ nữ tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2020.

Lãnh đạo BHXH và Hội Nông dân huyện ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền

Tại buổi làm việc, các bên đã cùng nhau thống nhất các phương án thực hiện và ký kết kế hoạch phối hợp, đồng thời triển khai Kế hoạch thực hiện tuyên truyền, vận động hội viên hội nông dân và phụ nữ tham gia BHXH tự nguyện, BHYT năm 2020. Theo đó, với số cuộc tuyên truyền dự kiến là 128 cuộc, bắt đầu từ tuần đầu tiên của tháng 6/2020, Bảo hiểm xã hội huyện sẽ phối hợp cùng Hội Nông dân và Phụ nữ tập trung tổ chức tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, kết hợp giải đáp thắc mắc của hội viên nông dân, phụ nữ trong các hội nghị Chi hội nông dân ấp và các buổi sinh hoạt chi hội của Hội Phụ nữ; tuyên truyền lồng ghép trong các buổi dạy nghề; kết hợp cung cấp tài liệu, tờ gấp tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT cho đại biểu tham dự.

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội huyện và Hội Nông dân huyện sẽ phối hợp trong công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH tự nguyện, BHYT đối với hội viên, lao động nông thôn trong huyện. Phấn đấu đến cuối năm 2020 có 90% hội viên nông dân huyện có thẻ BHYT, 10% lao động nông thôn tham gia BHXH tự nguyện. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các thủ tục, giải quyết các chế độ BHXH, BHYT nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp và chính đáng của người tham gia.

Mục đích của việc ký kết kế hoạch phối hợp nhằm tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân và phụ nữ hiểu rõ hơn về quyền lợi, và trách nhiệm, từ đó tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT; đồng thời phát huy khả năng và thế mạnh của Hội Nông dân và Hội Phụ nữ cấp cơ sở trong công tác tuyên truyền, thực hiện tốt chính sách pháp luật về BHYT, BHXH cho người dân ở khu vực nông thôn góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu được giao./.

Bích Thúy