Ngày 23/5/2020, Bảo hiểm xã hội và Bưu điện tỉnh An Giang thực hiện Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân

18/05/2020 10:40 AM


BHXH là một chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta, kể từ khi ra đời đến nay, chính sách BHXH ngày càng được hoàn thiện, phát huy tích cực trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, tạo điều kiện để mọi người lao động đều có thể tham gia BHXH.

Ngày 21/11/2019, Thủ tướng Chính phủ  đã ban hành Quyết định 1676/QĐ-TTG phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH, theo đó lấy tháng 5 là Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân.

Để thực hiện có hiệu quả nội dung Đề án nêu trên, ngày 15/5/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bưu điện Việt Nam đã thống nhất ban hành Kế hoạch liên tịch số 1506/KHLT-BHXH-BĐVN về việc tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân – Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. Theo đó, Lễ ra quân sẽ được tổ chức trong 1 ngày, bắt đầu từ 8 giờ, thứ Bảy ngày 23/5/2020.

Hình ảnh tại một buổi tuyên truyền lưu động (nguồn sưu tầm)

Tại điểm cầu tỉnh An Giang, BHXH tỉnh thực hiện tiếp sóng Lễ ra quân trực tuyến từ điểm cầu Trung ương. Bên cạnh đó công chức, viên chức và người lao động của Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bưu điện sẽ tiến hành tuyên truyền lưu động bằng các đoàn xe ô tô, xe gắn máy trên các tuyến đường trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của Tỉnh.

Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân nhằm mục đích tuyên truyền, khuyến khích vận động Nhân dân tham gia BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân, đảm bảo an sinh, ổn định cuộc sống./.

Nguyễn Thị Lộc