Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang năm 2020

22/01/2020 03:36 PM


Chiều ngày 21/01/2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC) năm 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Hoàng Cương, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; đồng chí Trần Thị Thu Phượng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở cơ quan; đồng chí Diệp Thành Bu, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh. Hơn 90 CBCCVC tại Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh và đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thị, thành phố trực thuộc cùng tham dự.

Đoàn Chủ tịch Hội nghị CBCCVC Bảo hiểm xã hội tỉnh năm 2020

Hội nghị đã thông qua các dự thảo Báo cáo: Tổng kết hoạt động phong trào CBCCVC năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020; kết quả hoạt động phong trào Công đoàn; công khai tài chính cơ quan; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và các phong trào thi đua năm 2019.

CBCCVC Bảo hiểm xã hội tỉnh tập trung toàn lực, nêu cao tinh thần tự chủ, quyết tâm thực hiện hoàn thành hệ thống các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đã đề ra trong Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm 2019, cụ thể như sau: Tổng số thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 3.348.421 triệu đồng, đạt 102,3% so với chỉ tiêu Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN toàn tỉnh là 97,5 tỷ đồng, chiếm 2,8% so chỉ tiêu thu năm 2019 được Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao (chỉ tiêu là 3,0%); đặc biệt thực hiện tốt công tác tham mưu, xử lý dứt điểm việc chậm chuyển tiền ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế hàng năm. Về phát triển đối tượng, toàn tỉnh có 112.980 người tham gia BHXH bắt buộc và 101.209 người tham gia BHTN, đều đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Đặc biệt, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tích cực, chủ động phối hợp  với các cơ quan, đơn vị; đổi mới phương thức, hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh tham gia BHXH tự nguyện và BHYT. Tổng số người tham gia BHXH tự nguyện năm 2019 là 11.325 người, đạt 118,09% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; số người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh là 1.676.935 người, đạt 100,93% kế hoạch. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 87,87% so với dân số;....

Đánh giá kết quả đạt được trong năm 2019, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tặng Giấy khen cho 339 tập thể, 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019; tặng giấy khen cho 11 tập thể và 42 cá nhân có nhiều đóng góp cho ngành Bảo hiểm xã hội; Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tặng Bằng khen cho 05 tập thể, 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2011- 2020” và các tập thể trong Ngành liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhân dịp Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam 16/02/1995 - 16/02/2020. Đồng thời, khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các Phong trào thi đua trong năm; xét và công nhận 55 sáng kiến cho các tập thể, cá nhân của Ngành; trình Hội đồng Khoa học cấp Ngành công nhận 01 sáng kiến cấp Ngành năm 2019;....

Công đoàn cơ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019: Có 80 công đoàn viên được công nhận đoàn viên xuất sắc và Công đoàn cơ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh tặng Giấy khen cho 03 cá nhân đạt danh hiệu Đoàn viên công đoàn xuất sắc năm 2019. Có 41 nữ công đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc nước đảm việc nhà” (đạt 100%); trong đó có 01 cá nhân được Liên đoàn lao động Tỉnh tặng Bằng khen và 01 cá nhân được Công đoàn cơ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh tặng Giấy khen. Có 39 nam công đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc nước chia sẻ việc nhà”; trong đó có 01 cá nhân được Liên đoàn lao động Tỉnh tặng Bằng khen và 01 cá nhân được Công đoàn cơ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh tặng Giấy khen.

Đạt được kết quả xuất sắc như trên, trong năm 2019, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu cùng tập thể Ban Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh thể hiện tinh thần quyết tâm, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo viên chức và người lao động phát huy tinh thần tự chủ, năng động; tạo sự chuyển biến, đổi mới trong định hướng xây dựng hệ thống các giải pháp; xác định đúng hướng, triển khai đồng bộ các giải pháp hiệu quả; phát huy tốt tinh thần làm chủ tập thể, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở; tạo được môi trường làm việc dân chủ, năng động, phát huy được sở trường năng lực của từng viên chức và người lao động theo vị trí, việc làm, chức năng, nhiệm vụ được giao; tạo được sự đoàn kết, gắn bó trong môi trường công việc đầy áp lực, thử thách và khó khăn. Song song đó là hoạt động hiệu quả của các đoàn thể của cơ quan (Công đoàn, Hội Cựu Chiến binh; Đoàn Thanh niên). Thông qua việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; quan tâm, chăm lo đời sống của đoàn viên, người lao động; tuyền truyền, giáo dục, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, tạo sân chơi lành mạnh sau giờ làm việc; tổ chức các đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ; các hoạt động về nguồn nhằm giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng;...góp phần tạo dựng niềm tin, giúp công đoàn viên, người lao động ngày càng yêu nghề, gắn bó với công việc bằng lương tâm, tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Từ đó, toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Bảo hiểm xã hội tỉnh đoàn kết, nhất trí cao, đi đến thống nhất trong hành động; nâng cao tinh thần trách nhiệm; góp phần cho đơn vị hoàn thành xuất sắc hệ thống các chỉ tiêu nhiệm vụ và đạt các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; tạo được sự lan tỏa, hiệu ứng tốt trong các Phong trào thi đua của Ngành trong năm 2019 và góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của tỉnh nhà.

Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2021

Hưởng ứng và phát động phong trào thi đua do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát động, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang phát động phong trào thi đua năm 2020 với chủ đề: “Công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội nêu cao tinh thần  đoàn kết, trách nhiệm; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020” và lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam 16/02/1995 - 16/02/2020. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang và Chủ tịch Công đoàn cơ sở thống nhất nội dung ký kết giao ước thi đua năm 2020 và phát động phong trào thi đua trong toàn thể CCVC và người lao động của Ngành.

Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn cơ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh ký kết Giao ước thi đua năm 2020

Biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị CB CCVC năm 2020

Đ/c Vũ Hoàng Cương, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Hoàng Cương, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tuyên dương, ghi nhận sự nỗ lực về những kết quả mà tập thể CBCCVC Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang đã đạt được trong năm 2019. Năm 2020, phát huy hiệu quả tinh thần trách nhiệm và kết quả đạt được trong năm 2019, CBCCVC, lao động tiếp tục chủ động trong công tác tham mưu Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tổ chức triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc; gương mẫu trong thực hiện vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi công vụ; CCVC, người lao động trong đơn vị nghiêm túc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử; nội bộ đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hoàn thành hệ thống chỉ tiêu được Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh giao năm 2020./. 

Hồng Vân