Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang triển khai nhiệm vụ năm 2020

22/01/2020 03:19 PM


Sáng ngày 21/01/2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Vũ Hoàng Cương, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có các Phó Giám đốc, Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội tỉnh và Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thị, thành phố.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo đánh giá Kết quả công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Với chủ đề “Công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội luôn nỗ lực, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo trong thực thi công vụ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019; lập nhiều thành tích hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tập thể công chức, viên chức và người lao động của Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang đã bám sát chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, vượt qua mọi thử thách, khó khăn và hoàn thành vượt các chỉ tiêu Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao năm 2019, cụ thể:

Tính đến ngày 31/12/2019, tổng số thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) là 3.348.421 triệu đồng, tăng 244.529 triệu đồng so với cùng kỳ 2018, đạt 102,3% so với chỉ tiêu Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao.

Về phát triển đối tượng, toàn tỉnh có 112.980 người tham gia BHXH bắt buộc và  101.209 người tham gia BHTN, đều đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Đặc biệt trong năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp tốt với các sở, ban ngành, tích cực đổi mới trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT toàn dân. Tổng số người tham gia BHXH tự nguyện năm 2019 là 11.325 người, đạt 118,09% kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao, tăng 5.835 người so với năm 2018 và số người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh là 1.676.935 người, tăng 14.382 người so với năm 2018, đạt 100,93% kế hoạch. Tỷ lệ bao phủ đạt 87,87% so với dân số.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh luôn chú trọng công tác đốc thu, thu hồi nợ đọng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất. Từ đó số nợ BHXH, BHTN, BHYT trong năm 2019 đã được hạn chế. Tính đến cuối tháng 12/2019, tổng nợ là 97.518 triệu đồng, chiếm 2,8% so chỉ tiêu thu năm 2019 được Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao (đặc biệt nợ ngân sách nhà nước đã giải quyết dứt điểm)

Cùng với công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT, Bảo hiểm xã hội tỉnh đặc biệt chú ý đến công tác giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHTN cho người tham gia, đảm bảo việc giải quyết các chế độ BHXH được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Lũy kế đến tháng 12/2019 đã giải quyết chế độ BHXH, chi trả BHTN là 55.641 lượt người, với tổng số tiền là 796.865 triệu đồng, tăng 1.150 lượt người so với cùng kỳ. Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua thẻ ATM là 5.896/13.640 người; chi lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua Bưu điện là 7.744 người/13.640 người.

Trong năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tăng cường các giải pháp tập trung kiểm tra, giám sát tình hình gia tăng chi phí bất thường trong quản lý quỹ BHYT, thường xuyên thực hiện công tác giám định, phối hợp liên ngành thực hiện thanh tra, kiểm tra trực tiếp tại cơ sở khám chữa bệnh BHYT và thực hiện thẩm định, quyết toán trên phần mềm hệ thống giám định BHYT nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ BHYT.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được Bảo hiểm xã hội tỉnh chú trọng là công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với mục tiêu phục vụ doanh nghiệp, người lao động và nhân dân ngày một tốt hơn. Trong năm 2019, tổng số hồ sơ tiếp nhận là 1.645.945 hồ sơ; giải quyết 1.478.549 hồ sơ. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã bố trí 11 viên chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh và huyện để đảm bảo thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả đồng thời duy trì thực hiện giải quyết hồ sơ vào sáng thứ bảy hàng tuần. Với việc ứng dụng tốt CNTT trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đã mang lại hiệu quả cao trong công việc. Kết quả triển khai Hệ thống thông tin giám định tỷ lệ kết nối liên thông đạt 100%; tỷ lệ hồ sơ gửi đúng lên hệ thống thông tin giám định y tế đạt trên 95%. Kết quả giao dịch điện tử đối với hồ sơ thu BHXH, BHTN, BHYT bắt buộc đạt 82,30%, giao dịch hồ sơ ngắn hạn BHXH toàn tỉnh đạt 73,96%. Việc xác định trùng bộ thông tin định danh và đã xử lý giảm thu, giảm thẻ và giảm nhân khẩu trên dữ liệu hộ gia đình là 13.209 nhân khẩu, đạt 100% kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao, công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, quyết toán tài chính luôn kịp thời…

Bảo hiểm xã hội huyện Chợ Mới vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Đ/c Vũ Hoàng Cương, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh trao giấy khen cho các tập thể

Để ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm của công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh đã khen tặng Giấy khen cho 339 tập thể và 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm 2018 -2019, tặng giấy khen cho 11 tập thể và 42 cá nhân đã có nhiều đóng góp cho Ngành bảo hiểm xã hội; Khen thưởng đột xuất cho các tập thể và cá nhân trong ngành đã có đóng góp trong việc hoàn thành vượt mức các chỉ thu và chỉ tiêu giảm nợ và phát triển đối tượng tham gia. Đặc biệt, đơn vị Bảo hiểm xã hội huyện Chợ Mới đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị và vinh dự nhận được Cờ thi đua của Chính phủ.

Đ/c Diệp Thành Bu, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Diệp Thành Bu, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà tập thể công chức, viên chức Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang đã đạt được trong năm 2019. Đồng thời nhấn mạnh: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành trong năm 2020, toàn tỉnh tiếp tục phát huy vai trò chủ động trong công tác tham mưu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; tăng cường đẩy mạnh công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt là phát huy kết quả phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT theo hộ gia đình, phấn đấu thực hiện chỉ tiêu tham gia BHYT đạt độ bao phủ được Chính phủ giao năm 2020 là 90%; tăng cường phối hợp với các Sở, ngành trong tổ chức triển khai thực hiện chính sách trên địa bàn tỉnh, đổi mới công tác truyển thông, xây dựng các mô hình tuyên truyền hiệu quả; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng hiệu quả CNTT trên các phần mềm quản lý, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đơn vị và người tham gia, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu phục vụ; Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn; khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước với quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020./.

Nguyễn Thị Lộc