Bảo hiểm xã hội và Bưu điện tỉnh An Giang hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2019

17/01/2020 03:40 PM


Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bưu điện tỉnh An Giang hoàn thành đạt 136,93% (vượt 36,39%) chỉ tiêu kế hoạch phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2019 được Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao và đạt 127,8% (vượt 27,8%) Kế hoạch của tỉnh năm 2019.

Năm 2019, hai ngành Bảo hiểm xã hội và Bưu điện tỉnh được sự quan tâm sâu sát của tập thể Ban Lãnh đạo; sự chủ động, tích cực tăng cường các giải pháp trong công tác phối hợp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cùng với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm của toàn thể viên chức, lao động hai Ngành trong công tác tuyên truyền, vận động đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn.

Ông Diệp Thành Bu - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh phát biểu tại Hội nghị Sơ kết công tác phối hợp tổ chức tuyên truyền bảo hiểm xã hội tự nguyện giữa hai ngành Bảo hiểm xã hội và Bưu điện tỉnh

Ngay từ đầu năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh tích cực, chủ động trong công tác phối hợp với ngành Bưu điện thực hiện tốt công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đặc biệt là bảo hiểm xã hội tự nguyện để Nhân dân thấy rằng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vừa “ích nước lợi nhà”, vừa đảm bảo hạnh phúc, sức khỏe lâu dài cho bản thân, gia đình và góp phần thiết thực trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Quyết định số 151/QĐ-BHXH ngày 30/01/2019 về việc phê duyệt phương án phối hợp với Bưu điện tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tiếp để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bưu điện tỉnh ký Hợp đồng số 203/HĐ-BHXH-BĐ ngày 22/02/2019 về phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền trực tiếp để phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với chỉ tiêu phát triển tăng mới 4.200 người trong năm 2019. Căn cứ vào Hợp đồng đã ký kết, ngành Bưu điện chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện đề ra chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2019 sẽ tổ chức 220 hội nghị và tăng mới 4.500 người tham gia BHXH tự nguyện trong năm 2019; theo đó,  phấn đấu phát triển tăng vượt 300 người so với Hợp đồng ký kết. Giao chỉ tiêu cụ thể cho từng Đại lý thu Bưu điện trực thuộc triển khai tổ chức Hội nghị tuyên truyền trực tiếp, phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Kế hoạch đề ra.

Một buổi phối hợp tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện tại huyện Tịnh Biên

Kết quả, tính đến 31/12/2019, hai Ngành phối hợp tổ chức được 244 Hội nghị (vượt 24 hội nghị so với Kế hoạch đề ra); tổng số người tham dự hơn 15.000 người; tăng mới được 5.751 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; vượt 36,93% (vượt 1.551 người) so với Kế hoạch bảo hiểm xã hội Việt Nam giao và vượt 27,8% (vượt 1.251 người) so với Kế hoạch của tỉnh đề ra năm 2019.

Trong đó, có 9/11 huyện, thị, thành phố tổ chức hội nghị đạt Kế hoạch trên 100% như: Châu Đốc (230,58%), Thoại Sơn (203,41%), Chợ Mới (196,02%), Long Xuyên (186,2%), Châu Thành (169,3%), An Phú (130,36%), Tịnh Biên (123,75%), Tân Châu (117,14%), Tri Tôn (106,28%); trong đó, có 02 đơn vị tổ chức hội nghị đạt hiệu quả cao nhất (tính theo số người tăng mới/số người tham dự) là Tịnh Biên (50,27%) và Thoại Sơn (46,32%), có 02 đơn vị tăng mới nhiều người nhất là Chợ Mới (948 người), Thoại Sơn (932 người).

Với kết quả đạt được cho thấy công tác phối hợp tổ chức hội nghị giữa hai Ngành với chính quyền địa phương khá chặt chẽ, thể hiện quyết tâm trong công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong năm 2019; hệ thống Đại lý thu Bưu điện đã có những đóng góp quan trọng cho công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn.

Trong năm 2020, hai Ngành tiếp tục phát huy những mặt được và có những giải pháp để duy trì những người đã tham gia đến hạn đóng tiếp tục, phát triển bền vững người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh An Giang./.

Huyền Linh