Chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 01, tháng 02 năm 2020

14/01/2020 05:04 PM


Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với ngành Bưu điện thực hiện chi trả lương hưu tháng 01, tháng 02 năm 2020

Thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Công văn số 4705/BHXH-TCKT ngày 16/12/2019, ngày 20/12/2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang đã ban hành Công văn số 1667/BHXH-KHTC chỉ đạo Trưởng các phòng Nghiệp vụ và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các huyện khẩn trương phối hợp với Bưu điện tỉnh, huyện thông báo đến người hưởng biết về thời gian và địa điểm để nhận lương hưu, trợ cấp tháng 01 và tháng 02 năm 2020. Đồng thời, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã cấp đầy đủ kinh phí cho Bưu điện tỉnh để sẵn sàng chi trả cho người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng được lĩnh tiền đầy đủ, kịp thời trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

(Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng tại Bưu cục Văn hóa phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang)

 

Ngay trong ngày 07/01/2019, tại các điểm chi trả, người hưởng đã tập trung khá đông đủ với tinh thần vui tươi, phấn khởi. Ngành Bưu điện thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng tại 86 Bưu cục, Điểm Bưu điện Văn hóa xã và một số điểm chi trả tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; chi trả tại địa chỉ (có 70 xã). Ngoài ra, để bảo đảm kịp thời chi trả lương hưu đối với người thụ hưởng gặp khó khăn trong việc đi lại, có nhu cầu chi trả tại nhà riêng, ngành Bưu điện bố trí nhân viên chi trả tại địa chỉ nhà riêng của người thụ hưởng.

Tính đến ngày 10/01/2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tích cực phối hợp với ngành Bưu điện thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp hàng tháng cho người thụ hưởng (đạt 99,1%); góp phần bảo đảm cho người thụ hưởng đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam./.

Nguyễn Thị Lộc