CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH BHYT ĐĂNG KÝ KHÁM CHỮA BỆNH BAN ĐẦU

01/01/2017 12:00 AM


 

 CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH BHYT ĐĂNG KÝ KCB BAN ĐẦU

STT

Mã CSKCB

Tên huyện

Tên CSKCB

Tuyến CMKT

Đơn vị quản lý

1

89012

Thành phố Long Xuyên

Bệnh viện đa khoa TT - AG

Tỉnh

BHXH Tỉnh An Giang

2

89014

Thành phố Long Xuyên

Bệnh viện Mắt - TMH - RHM

Tỉnh

3

89334

Thành phố Long Xuyên

Phòng khám QLSK CB tỉnh

Tỉnh

4

89339

Thành phố Long Xuyên

Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc

Huyện

5

89013

Thành phố Châu Đốc

Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh

Tỉnh

6

89338

Thành phố Châu Đốc

Bệnh viện đa khoa Nhật Tân

Huyện

7

89340

Thành phố Long Xuyên

Bệnh viện đa khoa Bình Dân Long Xuyên

Huyện

8

89015

Thành phố Long Xuyên

Bệnh viện Tim Mạch

Tỉnh

9

89185

Thành phố Long Xuyên

Bệnh viện Sản - Nhi An Giang

Tỉnh

10

89190

Thành phố Long Xuyên

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT LONG XUYÊN

Huyện

11

89020

Thành phố Long Xuyên

Trạm y tế P. Bình Đức

BHXH TP Long Xuyên

12

89021

Thành phố Long Xuyên

Trạm y tế P. Bình Khánh

13

89022

Thành phố Long Xuyên

Trạm y tế P. Mỹ Bình

14

89024

Thành phố Long Xuyên

Trạm y tế P. Mỹ Phước

15

89025

Thành phố Long Xuyên

Trạm y tế P. Mỹ Quý

16

89026

Thành phố Long Xuyên

Trạm y tế P. Mỹ Xuyên

17

89027

Thành phố Long Xuyên

Trạm y tế P. Mỹ Thới

18

89028

Thành phố Long Xuyên

Trạm y tế P. Mỹ Thạnh

19

89029

Thành phố Long Xuyên

Trạm y tế P. Mỹ Hòa

20

89030

Thành phố Long Xuyên

Trạm y tế xã Mỹ Hoà Hưng

21

89031

Thành phố Long Xuyên

Trạm y tế xã Mỹ Khánh

22

89200

Thành phố Long Xuyên

Bệnh xá Quân Y

Huyện

23

89023

Thành phố Long Xuyên

Trạm y tế P. Mỹ Long

24

89207

Thành phố Long Xuyên

Trạm y tế P. Đông Xuyên

25

89001

Thành phố Long Xuyên

Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên

Huyện

26

89032

Thành phố Châu Đốc

Trạm y tế P. Châu Phú A

BHXH TP Châu Đốc

27

89033

Thành phố Châu Đốc

Trạm y tế P. Châu Phú B

28

89034

Thành phố Châu Đốc

Trạm y tế P. Vĩnh Mỹ

29

89035

Thành phố Châu Đốc

Trạm y tế xã Vĩnh Tế

30

89037

Thành phố Châu Đốc

Trạm y tế P. Núi Sam

31

89038

Thành phố Châu Đốc

Trạm y tế xã Vĩnh Châu

32

89036

Thành phố Châu Đốc

Trạm y tế xã Vĩnh Ngươn

33

89002

Thành phố Châu Đốc

Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc

Huyện

34

89189

Thành phố Châu Đốc

Phòng khám đa khoa Trưng Vương

Huyện

35

89019

Huyện An Phú

Trạm y tế xã Quốc Thái

BHXH Huyện An Phú

36

89125

Huyện An Phú

Trạm y tế TT An Phú

37

89126

Huyện An Phú

Trạm y tế xã Vĩnh Trường

38

89129

Huyện An Phú

Trạm y tế TT Long Bình

39

89131

Huyện An Phú

Trạm y tế xã Phú Hội

40

89132

Huyện An Phú

Trạm y tế xã Khánh Bình

41

89134

Huyện An Phú

Trạm y tế xã Vĩnh Hậu

42

89135

Huyện An Phú

Trạm y tế xã Vĩnh Lộc

43

89136

Huyện An Phú

Trạm y tế xã Phú Hữu

44

89137

Huyện An Phú

Trạm y tế xã Nhơn Hội

45

89138

Huyện An Phú

Trạm y tế xã Khánh An

46

89142

Huyện An Phú

Trạm y tế xã Vĩnh Hội Đông

47

89127

Huyện An Phú

Trạm y tế xã Đa Phước

48

89130

Huyện An Phú

Trạm y tế xã Phước Hưng

49

89003

Huyện An Phú

Trung tâm Y tế huyện An Phú

Huyện

50

89170

Huyện An Phú

Phòng khám đa khoa KV Đồng ky

Huyện

51

89004

Thị xã Tân Châu

Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu

Tỉnh

BHXH Thị xã Tân Châu

52

89100

Thị xã Tân Châu

Trạm y tế P. Long Sơn

53

89115

Thị xã Tân Châu

Trạm y tế P. Long Thạnh

54

89118

Thị xã Tân Châu

Trạm y tế xã Long An

55

89119

Thị xã Tân Châu

Trạm y tế xã Châu Phong

56

89120

Thị xã Tân Châu

Trạm y tế xã Vĩnh Xương

57

89121

Thị xã Tân Châu

Trạm y tế xã Phú Vĩnh

58

89122

Thị xã Tân Châu

Trạm y tế xã Phú Lộc

59

89123

Thị xã Tân Châu

Trạm y tế P. Long Phú

60

89124

Thị xã Tân Châu

Trạm y tế xã Lê Chánh

61

89128

Thị xã Tân Châu

Trạm y tế xã Tân Thạnh

62

89182

Thị xã Tân Châu

Trạm y tế P. Long Châu

63

89183

Thị xã Tân Châu

Trạm y tế P. Long Hưng

64

89116

Thị xã Tân Châu

Trạm y tế xã Tân An

65

89180

Thị xã Tân Châu

Trạm y tế Vĩnh Hòa

66

89117

Thị xã Tân Châu

Phòng khám đa khoa KV Vĩnh Hòa

Huyện

67

89186

Thị xã Tân Châu

Phòng khám đa khoa BS. Hà Văn Tâm

Huyện

68

89005

Huyện Phú Tân

Trung tâm Y tế huyện Phú Tân

Huyện

BHXH Huyện Phú Tân

69

89098

Huyện Phú Tân

Trạm y tế TT Phú Mỹ

70

89101

Huyện Phú Tân

Trạm y tế xã Phú Hưng

71

89102

Huyện Phú Tân

Trạm y tế xã Phú Thọ

72

89103

Huyện Phú Tân

Trạm y tế xã Tân Hòa

73

89104

Huyện Phú Tân

Trạm y tế xã Phú An

74

89105

Huyện Phú Tân

Trạm y tế xã Phú Lâm

75

89106

Huyện Phú Tân

Trạm y tế xã Phú Thạnh

76

89107

Huyện Phú Tân

Trạm y tế xã Phú Hiệp

77

89108

Huyện Phú Tân

Trạm y tế xã Bình Thạnh Đông

78

89109

Huyện Phú Tân

Trạm y tế xã Hoà Lạc

79

89110

Huyện Phú Tân

Trạm y tế xã Hiệp Xương

80

89111

Huyện Phú Tân

Trạm y tế xã Phú Bình

81

89112

Huyện Phú Tân

Trạm y tế xã Phú Long

82

89113

Huyện Phú Tân

Trạm y tế xã Phú Xuân

83

89169

Huyện Phú Tân

Trạm y tế xã Long Hòa

84

89204

Huyện Phú Tân

Trạm y tế xã Tân Trung

85

89114

Huyện Phú Tân

Trạm y tế xã Phú Thành

86

89099

Huyện Phú Tân

Phòng khám đa khoa KV Chợ Vàm

Huyện

87

89006

Huyện Tịnh Biên

Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên

Huyện

BHXH Huyện Tịnh Biên

88

89139

Huyện Tịnh Biên

Phòng khám đa khoa KV Chi Lăng

Huyện

89

89141

Huyện Tịnh Biên

Trạm y tế xã Thới Sơn

90

89144

Huyện Tịnh Biên

Trạm y tế xã An Phú

91

89145

Huyện Tịnh Biên

Trạm y tế xã Vĩnh Trung

92

89146

Huyện Tịnh Biên

Trạm y tế xã Văn Giáo

93

89147

Huyện Tịnh Biên

Trạm y tế xã Tân Lợi

94

89148

Huyện Tịnh Biên

Trạm y tế xã Tân Lập

95

89149

Huyện Tịnh Biên

Trạm y tế xã Nhơn Hưng

96

89150

Huyện Tịnh Biên

Trạm y tế xã An Nông

97

89151

Huyện Tịnh Biên

Trạm y tế xã An Cư

98

89152

Huyện Tịnh Biên

Trạm y tế xã An Hảo

99

89203

Huyện Tịnh Biên

Trạm y tế xã Núi Voi

100

89167

Huyện Tịnh Biên

Phòng khám đa khoa KV Tịnh Biên

Huyện

101

89007

Huyện Tri Tôn

Trung tâm Y tế huyện Tri Tôn

Huyện

BHXH Huyện Tri Tôn

102

89154

Huyện Tri Tôn

Trạm y tế xã An Tức

103

89155

Huyện Tri Tôn

Trạm y tế xã Châu Lăng

104

89156

Huyện Tri Tôn

Trạm y tế xã Lương Phi

105

89159

Huyện Tri Tôn

Trạm y tế xã Tân Tuyến

106

89161

Huyện Tri Tôn

Trạm y tế xã Ô Lâm

107

89162

Huyện Tri Tôn

Trạm y tế xã Núi Tô

108

89163

Huyện Tri Tôn

Trạm y tế xã Lạc Quới

109

89164

Huyện Tri Tôn

Trạm y tế xã Cô Tô

110

89165

Huyện Tri Tôn

Trạm y tế xã Lương An Trà

111

89166

Huyện Tri Tôn

Trạm y tế xã Lê Trì

112

89160

Huyện Tri Tôn

Trạm y tế xã Vĩnh Gia

113

89343

Huyện Tri Tôn

Trạm y tế xã Vĩnh Phước

114

89173

Huyện Tri Tôn

Phòng khám đa khoa KV Ba Chúc

Huyện

115

89158

Huyện Tri Tôn

Trạm y tế xã Tà Đảnh

116

89068

Huyện Châu Phú

Trạm y tế TT Cái Dầu

BHXH Huyện Châu Phú

117

89069

Huyện Châu Phú

Trạm y tế xã Mỹ Phú

118

89070

Huyện Châu Phú

Trạm y tế xã Mỹ Đức

119

89071

Huyện Châu Phú

Trạm y tế xã Bình Long

120

89072

Huyện Châu Phú

Trạm y tế xã Bình Mỹ

121

89073

Huyện Châu Phú

Trạm y tế xã Bình Chánh

122

89074

Huyện Châu Phú

Trạm y tế xã Vĩnh Thạnh Trung

123

89078

Huyện Châu Phú

Trạm y tế xã Đào Hữu Cảnh

124

89172

Huyện Châu Phú

Phòng khám đa khoa KV Thạnh Mỹ Tây

Huyện

125

89076

Huyện Châu Phú

Trạm y tế xã Khánh Hòa

126

89077

Huyện Châu Phú

Trạm y tế xã Ô Long Vỹ

127

89075

Huyện Châu Phú

Trạm y tế xã Bình Thủy

128

89080

Huyện Châu Phú

Trạm y tế xã Bình Phú

129

89008

Huyện Châu Phú

Trung tâm Y tế huyện Châu Phú

Huyện

130

89045

Huyện Chợ Mới

Trạm y tế xã Hòa Bình

BHXH Huyện Chợ Mới

131

89081

Huyện Chợ Mới

Trạm y tế TT Chợ Mới

132

89082

Huyện Chợ Mới

Trạm y tế xã Hòa An

133

89083

Huyện Chợ Mới

Trạm y tế xã Kiến An

134

89084

Huyện Chợ Mới

Trạm y tế Xã Long Điền A

135

89085

Huyện Chợ Mới

Trạm y tế Xã Long Điền B

136

89086

Huyện Chợ Mới

Trạm y tế xã Long Kiến

137

89087

Huyện Chợ Mới

Trạm y tế xã Nhơn Mỹ

138

89088

Huyện Chợ Mới

Trạm y tế xã Kiến Thành

139

89089

Huyện Chợ Mới

Trạm y tế xã Mỹ Hội Đông

140

89090

Huyện Chợ Mới

Trạm y tế xã Hội An

141

89091

Huyện Chợ Mới

Trạm y tế xã An Thạnh Trung

142

89093

Huyện Chợ Mới

Trạm y tế xã Tấn Mỹ

143

89096

Huyện Chợ Mới

Trạm y tế xã Mỹ Hiệp

144

89178

Huyện Chợ Mới

Trạm y tế TT Mỹ Luông

145

89179

Huyện Chợ Mới

Trạm y tế xã Long Giang

146

89202

Huyện Chợ Mới

Trạm y tế xã Mỹ An

147

89094

Huyện Chợ Mới

Trạm y tế xã Bình Phước Xuân

148

89095

Huyện Chợ Mới

Phòng khám đa khoa KV Mỹ Luông

Huyện

149

89009

Huyện Chợ Mới

Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới

Huyện

150

89092

Huyện Chợ Mới

Phòng khám đa khoa KV Long Giang

Huyện

151

89010

Huyện Châu Thành

Trung tâm Y tế huyện Châu Thành

Huyện

BHXH Huyện Châu Thành

152

89039

Huyện Châu Thành

Trạm y tế TT An Châu

153

89040

Huyện Châu Thành

Trạm y tế xã Cần Đăng

154

89041

Huyện Châu Thành

Trạm y tế xã Vĩnh Hanh

155

89043

Huyện Châu Thành

Trạm y tế xã Bình Hòa

156

89044

Huyện Châu Thành

Trạm y tế xã Vĩnh Thành

157

89046

Huyện Châu Thành

Trạm y tế xã Bình Thạnh

158

89048

Huyện Châu Thành

Trạm y tế xã Vĩnh An

159

89049

Huyện Châu Thành

Trạm y tế xã Vĩnh Nhuận

160

89050

Huyện Châu Thành

Trạm y tế xã Tân Phú

161

89051

Huyện Châu Thành

Trạm y tế xã Vĩnh Lợi

162

89168

Huyện Châu Thành

Trạm y tế xã Hòa Bình Thạnh

163

89042

Huyện Châu Thành

Trạm y tế xã An Hòa

164

89187

Huyện Châu Thành

Trạm y tế xã Vĩnh Bình

165

89047

Huyện Châu Thành

Phòng khám Đa khoa khu vực An Châu

Huyện

166

89052

Huyện Thoại Sơn

Trạm y tế TT Núi Sập

BHXH Huyện Thoại Sơn

167

89053

Huyện Thoại Sơn

Trạm y tế xã Thoại Giang

168

89054

Huyện Thoại Sơn

Trạm y tế xã Vĩnh Trạch

169

89055

Huyện Thoại Sơn

Trạm y tế TT Phú Hoà

170

89056

Huyện Thoại Sơn

Trạm y tế xã Định Thành

171

89058

Huyện Thoại Sơn

Trạm y tế xã Vĩnh Chánh

172

89059

Huyện Thoại Sơn

Trạm y tế xã Vĩnh Khánh

173

89060

Huyện Thoại Sơn

Trạm y tế xãVọng Đông

174

89062

Huyện Thoại Sơn

Trạm y tế xã Vĩnh Phú

175

89063

Huyện Thoại Sơn

Trạm y tế xã Tây Phú

176

89064

Huyện Thoại Sơn

Trạm y tế xã Mỹ Phú Đông

177

89065

Huyện Thoại Sơn

Trạm y tế xã Phú Thuận

178

89066

Huyện Thoại Sơn

Trạm y tế xã Bình Thành

179

89342

Huyện Thoại Sơn

Trạm y tế xã An Binh

180

89057

Huyện Thoại Sơn

Trạm y tế xã Định Mỹ

181

89061

Huyện Thoại Sơn

Trạm y tế xã Vọng Thê

182

89011

Huyện Thoại Sơn

Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn

Huyện

183

89067

Huyện Thoại Sơn

Phòng khám đa khoa KV óc Eo

Huyện

 

 

  • Lượt truy cập: 382760
  • Tháng này: 19391
  • Hôm nay: 744
  • Đang trực tuyến: 353